کد: 3747 اجاره رفت

20 متر مغازه امکانات آب ، برق و گاز سرویس بهداشتی
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 1,000,000 تومان

صفحه 1 از 1