کد: 4985 اجاره رفت

300 متر مساحت کل زمین 3 عدد سالن 60 متری بدون محوطه هر سوله به حجم 9 تن کمپوست سوله ها فول امکانات وسایل و تجهیزات از نوع بهترین برند کنترل از راه دور و فرمان دهی به دستگاه ها از طریق پیامک رهن سالانه و دوره ای دو ماهه
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 7,000,000 تومان

کد: 3552 اجاره رفت

200 متر سوله داخل مجموعه با کلیه امکانات آماده پروش قارچ
ودیعه: 80,000,000 - اجاره: 2,800,000 تومان

صفحه 1 از 1