کد: 4543 اجاره رفت

400 متر سالن به ارتفاع 4 متر 30 متر سوئیت کارگری برق سه فاز 150 آمپر و آب شهری
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 5596 اجاره رفت

200 متر سالن به ارتفاع 7 متر 200 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 25 آمپر و گاز صنعتی کف بتن و دیوار ها سیمان شده
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 7,000,000 تومان

کد: 4171 اجاره رفت

200 متر سالن به ارتفاع 5 متر برق سه فاز 25 آمپر ، آب و گاز مصرفی دیوار ها سیمان سفید و کف بتن شده
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 3,500,000 تومان

کد: 314 اجاره رفت

700 متر 350 متر خرپا به ارتفاع 4 متر و 50 متر اداری :با لوازم صنایع فلزی: دارای آب: برق 25آمپر : گاز
ودیعه: 15,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

صفحه 1 از 1