400 متر سالن به ارتفاع 4 متر 30 متر سوئیت کارگری برق سه فاز 150 آمپر و آب شهری
تماس ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 4,000,000 تومان

  • شهریار ، یوسف آباد صیرفی
  • کد: 4543 147
اجاره رفت

200 متر سالن به ارتفاع 5 متر برق سه فاز 25 آمپر ، آب و گاز مصرفی دیوار ها سیمان سفید و کف بتن شده
تماس ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 3,500,000 تومان

  • شهریار ، یوسف آباد صیرفی
  • کد: 4171 164
اجاره رفت

700 متر 350 متر خرپا به ارتفاع 4 متر و 50 متر اداری :با لوازم صنایع فلزی: دارای آب: برق 25آمپر : گاز
ودیعه: 15,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

  • شهریار ، یوسف آباد صیرفی
  • کد: 314 771
صفحه 1 از 1