کد: 4942 اجاره رفت

1000 متر زمین 220 متر زمین به ارتفاع 3/5 انشعابات برق سه فاز 50 آمپر ، آب و گاز شهری اتاق دفتری ، کارگری و بهداشتی کف موزایک و دیوار سیمان
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

صفحه 1 از 1