3000 متر سوله به ارتفاع 11 متر استاندارد کف سوله بتن امکانات : آب ، برق سه فاز ، گاز صنعتی و تلفن
تماس - اجاره: 90,000,000 تومان

  • کرج ، کیلومتر 12 جاده مخصوص
  • کد: 2293 429
صفحه 1 از 1