کد: 6426 فروخته شد

2000 متر کل زمین 613 متر سوله به ارتفاع 7 متر 70 متر خرپا انشعابات برق سه فاز 100 آمپر ، گاز 60 جی و آب شهری دو خط تلفن 80 متر دفتری

ودیعه: 200,000,000 تومان - اجاره: 40,000,000 تومان

کد: 4631

1250 متر زمین 630 متر سوله به ارتفاع 6/8 متر 100 متر سوله به صورت خرپا 100 متر اداری و دفتری 400 متر محوطه سرویس بهداشتی و اتاق کارگری برق سه فاز 100 آمپر ، آب و گاز جی 60 کف بتن شده و دیوار ها سیمان سفید بر جاده اصلی دوربین مدار بسته و نگهبانی درب تریلی رو
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 40,000,000 تومان

کد: 5785 اجاره رفت

500 متر سالن در ویره شهریار به ارتفاع 6 متر 300 متر محوطه انشعابات آب ، برق سه فاز 25 آمپر
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 17,000,000 تومان

کد: 5784 اجاره رفت

1700 متر زمین کل سوله 500 متر محوطه 1200 متر سوله به ارتفاع دو عدد دفتری چاه آب ، برق سه فاز 50 آمپر ، گاز ندارد کف سیمان ، دیوار آجرنما
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 50,000,000 تومان

کد: 4940 اجاره رفت

1000 متر زمین 700 متر سالن بهداشتی خرپا اتاق دفتری 300 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 25 آمپر ، گاز و آب شهری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 22,000,000 تومان

کد: 4939 اجاره رفت

700 متر زمین 450 متر سالن بهداشتی خرپا انشعابات برق سه فاز 25 الی 100 آمپر ، آب و گاز شهری اتاق دفتری ، کارگری و سرویس بهداشتی
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 26,000,000 تومان

کد: 4893 اجاره رفت

220 متر سوله به ارتفاع 5 متر در شهریار ویره انشعابات برق سه فاز 25 آمپر ، آب و گاز شهری 50 متر دفتری تلفن جهت انبار ، کاری MDF ، نجاری بی سروصدا
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 4539 اجاره رفت

2200 متر زمین چهاردیواری دارای 2 اتاق سرویس بهداشتی درب کامیون رو آب ، برق و گاز شهری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

صفحه 1 از 1