کد: 4173 اجاره رفت

1250 متر زمین 1000 متر محوطه سوله به متراژ 250 متر کف بتن شده و دیوار ها سیمان سفید برق سه فاز 32 آمپر ، گاز G 100
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 4,500,000 تومان

صفحه 1 از 1