کد: 4611

350 متر سالن بهداشتی به ارتفاع 6/5 متر 25 متر دفتری سوله بدون محوطه اختصاصی سوله تا سقف سرامیک و کف سنگ شده برق سه فاز 300 آمپر ، گاز و آب مصرفی
ودیعه: 300,000,000 - اجاره: 22,000,000 تومان

کد: 4677

2000 متر زمین در میدان نماز شهریار چهاردیواری شده انشعابات آب و برق استخر جهت ذخیره آب اتاق سرایداری سرویس بهداشتی 2 خط تلفن مجزا
ودیعه: 10,000,000,000 - اجاره: 20,000,000 تومان

کد: 3855 اجاره رفت

300 متر سالن به ارتفاع 5 متر مناسب انبار یا کارگاه امکانات : آب و برق سه فاز 25 آمپر

کد: 5183 اجاره رفت

550 متر مساحت زمین 300 متر سوله ( دو سوله 150 متری ) به ارتفاع 3/5 متر 250 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 50 آمپر اشتراکی ، آب شهری سرویس بهداشتی جهت انبار ، نجاری و MDF
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 8,500,000 تومان

کد: 5447 اجاره رفت

550 متر مساحت کل سوله دو سالن 150 متری جمعا 300 متر سالن به ارتفاع 3/5 متر انشعابات آب ، برق سه فاز 100 آمپر مشاع
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 5,500,000 تومان

کد: 5339 اجاره رفت

1000 متر مساحت کل سوله در میدان نماز شهریار 800 متر سالن به ارتفاع استاندارد 200 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، گاز 65 جی و آب شهری دفتری و نگهبانی
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 25,000,000 تومان

کد: 5284 اجاره رفت

100 متر مساحت کل انبار به ارتفاع 4 متر انشعابات برق سه فاز ، آب و گاز صنعتی سرایداری 24 ساعته
ودیعه: 35,000,000 - اجاره: 3,500,000 تومان

کد: 5100 اجاره رفت

سوله اول یه سالن 100 متری به ارتفاق 4 متر انشعابات برق سه فاز 25 آمپر ، گاز صنعتی و آب شهری دارای خط تلفن و سالن کاملا بهداشتی هست سوله دوم یه سالن 200 متری به ارتفاع 5 متر انشعابات برق سه فاز 25 آمپر ، گاز صنعتی و آب شهری سوله بهداشتی نیست جهت انبار هر کدام جدا 50 میلیون 5 میلیون تومان
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 4888 اجاره رفت

800 متر زمین شهریار میدان نماز 250 متر سالن به ارتفاع 6/5 متر کف بتن درب تریلی رو انشعابات آب ، برق سه فاز 35 آمپر و گاز 60 جی تعرفه کشاورزی
ودیعه: 60,000,000 - اجاره: 6,000,000 تومان

کد: 4772 اجاره رفت

1100 متر سوله با ارتفاع 4 متر در میدان نماز 500 متر محوطه یک سوله با متراژ 400 و یک سوله به متراژ 200 متر برق سه فاز 100 آمپر و آب شهری سالن ها به صورت تکی اجاره داده میشود
ودیعه: 40,000,000 - اجاره: 14,000,000 تومان

کد: 4632 اجاره رفت

860 متر زمین 400 متر سوله به ارتفاع 3/5 متر برق سه فاز 50 آمپر آب و گاز ندارد اتاق نگهبانی
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 7,000,000 تومان

کد: 4613 اجاره رفت

100 متر سالن بهداشتی به ارتفاع 4 متر دیوار ها سرامیک تا سقف و کف سنگ شده گاز صنعتی ، آب شرب و برق سه فاز 25 آمپر 20 متر سرایداری
ودیعه: 35,000,000 - اجاره: 3,500,000 تومان

کد: 4598 اجاره رفت

500 متر زمین 350 متر سوله به ارتفاع 7 متری استاندارد 150 متر محوطه کف سوله بتن و دیوار ها سرامیک شده برق سه فاز 400 آمپر ، گاز و آب شهری سوله مناسب برای کار های تمیز و بهداشتی
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 18,000,000 تومان

کد: 4529 اجاره رفت

380 متر سالن به ارتفاع 5 متر همراه با محوطه 200 متری 30 متر اتاق دفتری انشعابات آب ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز G60 کف بتن شده و دیوار ها سیمان سفید
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 7,000,000 تومان

کد: 4165 اجاره رفت

300 متر زمین 250 متر سوله با ارتفاع 7/5 متر 80 متر دفتر کارگری 50 متر محوطه بتن شده برق سه فاز 32 آمپر مشترک ، آب لوله کشی شهری کف سوله بتن شده و دیوار ها سیمان سفید مناسب کارهای سبک و انبار و MDF
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 4037 اجاره رفت

300 متر زمین 100 متر سوله ارتفاع استاندارد 4 متری انشعابات : برق 3 فاز 25 آمپر و گاز شهری دارای دفتر نگهبانی کف بتن و دیوار ها سیمان سفید میباشد
ودیعه: 40,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

کد: 3982 اجاره رفت

320 متر زمین 120 متر کارگاه به ارتفاع 4 متر محوطه 200 متری کف موزایک ، دیوار سرامیک یک عدد اتاق در سالن ، نگهبانی امکانات : آب شهری ، برق سه فاز 32 آمپر و گاز
ودیعه: 220,000,000

کد: 3512 اجاره رفت

200 متر زمین 120 متر سوله با ارتفاع 3/20 30 متر دفتری ، 10 متر انباری امکانات : منبع آب 3000 لیتری ، برق سه فاز 32 آمپر
ودیعه: 220,000,000

صفحه 1 از 1