کد: 4567 اجاره رفت

700 متر زمین چهاردیواری 200 متر دفتر اداری انشعابات آب ، برق و گاز با تعرفه خدماتی کارواش مجهز به تمامی امکانات مورد نیاز برای کارواش همراه با نیروی کار ، به صورت تکمیل اجاره داده میشود
ودیعه: 150,000,000 - اجاره: 6,000,000 تومان

کد: 2653 اجاره رفت

500 متر زمین 470 متر سوله به ارتفاع 6 متر استاندارد 30 متر اتاق مدیریت کف سوله بتن امکانات : آب ، برق سه فاز 32 آمپر ، گاز شهری و تلفن دارای قولنامه از سند مادر
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

صفحه 1 از 1