کد: 6347

1500 متر زمین در ملاردویلا شمالی ملارد 300 متر سوله به ارتفاع 3/5 متر 4 عدد سرویس بهداشتی اتاق کارگری اتاق اداری انشعابات آب ، برق سه فاز 32 آمپر و گاز صنعتی فشار قوی کف و دیوار ها سرامیک شده مناسب جهت امور بهداشتی
ودیعه: 250,000,000 - اجاره: 25,000,000 تومان

کد: 4965 اجاره رفت

120 متر سالن بهداشتی جهت اجاره بر بلوار اصلی ملارد ویلا کف موزائیک و دیوارهای سوله سنگ شده برق تک فاز و گاز شهری ( قابلیت اخذ برق سه فاز )
ودیعه: 60,000,000 - اجاره: 4,000,000 تومان

کد: 4963 اجاره رفت

400 متر زمین 170 متر سوله به ارتفاع 5 متر 200 متر محوطه 5 متر اتاق کارگری آشپزخانه و سرویس بهداشتی مجزا آب ، برق 3 فاز 32 آمپر و گاز شهری
ودیعه: 80,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 4899 اجاره رفت

120 متر سوله به ارتفاع 3/5 متر بدون محوطه انشعابات برق سه فاز ، آب و گاز شهری سرویس بهداشتی مستقل دیوار سوله سنگ کف سرامیک سوله مذکور در ملارد ویلا شمالی قرار دارد سوله بهداشتی
ودیعه: 60,000,000 - اجاره: 5,500,000 تومان

کد: 4900 اجاره رفت

200 متر زمین 170 متر سوله به ارتفاع 5 متر ، کف بتن انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، آب و گاز شهری سوله مذکور در ملارد ویلا شمای قرار دارد اداری و نگهبانی مجزا
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 4554 اجاره رفت

300 متر زمین 2 عدد سوله جمعا به متراژ 200 متر یک سوله 90 متر به ارتفاع 3/5 متر سوله دیگر 110 متر به ارتقاع 3/5 متر 80 متر محوطه کف و دیوار ها سیمان شده برق سه فاز 32 آمپر ، آب و گاز شهری
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 6,000,000 تومان

کد: 4114 اجاره رفت

400 متر سوله استاندارد 6 متر ارتفاع سوله برق 3 فاز 50 آمپر ، گاز شهری و آب شهری اتاق نگهبانی سرویس بهداشتی
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 2930 اجاره رفت

300 متر زمین 160 متر سوله به ارتفاع 4 متر کف و دیوارها سرامیک 60 متر سوله کف بتن امکانات : آب ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز شهری

کد: 579 اجاره رفت

120 متر محوطه اختصاصی 170 متر سوله به ارتفاع 4 متر دارای امکانات برق سه فاز 50 آمپر ، گاز و آب شهری

کد: 1195 اجاره رفت

330 متر سوله به ارتفاع 5 متر ، آب تانکر ، برق سه فاز 50 آمپر ، فاقد گاز مناسب جهت تولید و انبار

کد: 1413 اجاره رفت

170 متر سالن ، 120 متر محوطه و کف تمام سنگ امکانات : آب ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز شهری
ودیعه: 10,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

کد: 1352 اجاره رفت

750 متر زمین ، 300 متر سالن به ارتفاع 6 متر استاندارد 70 متر بنای نیمه کاره کف محوطه سنگ امکانات : آب ، برق سه فاز 25 آمپر و در موقعیت گاز
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 3,500,000 تومان

کد: 1282 اجاره رفت

90متر سوله با دیوارهای سیمان سفید انشعابات آب ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز
ودیعه: 80,000,000

کد: 105 اجاره رفت

300 متر سالن به ارتفاع 5 متر 13 اتاق کرگری به متراژ 12 متری ، 40 متر دفتری تمام سنگ ، کانکس 18 چرخی جهت انباری ، wc ، حمام ، برق 3 فاز 100 آمپر ،آب و گازو تلفن
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 3,500,000 تومان

صفحه 1 از 1