کد: 5262

400 متر مساحت کل سوله 300 متر سالن به ارتفاع 8 متر 100 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 25 ، آب و گاز شهرداری کف موزائیک ، دیوار آجر
ودیعه: 500,000,000

صفحه 1 از 1