کد: 4688 اجاره رفت

200 متر سوله بهداشتی کف سنگ و دیوار ها سرامیک برق تک فاز ، گاز و آب شهری مناسب برای بسته بندی مواد غذایی
ودیعه: 40,000,000 - اجاره: 4,500,000 تومان

کد: 3767 اجاره رفت

10000 متر زمین 10 دستگاه سوله در متراژ های 120 و 140 متری به ارتفاع 5 متر امکانات آب ، برق سه فاز 400 آمپر و گاز
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 1572 اجاره رفت

500 متر زمین ، 450 متر سوله به ارتفاع 3/5 متر امکانات : آب ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز شهری
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 4,000,000 تومان

صفحه 1 از 1