کد: 6522

350 متر سوله در فردوسیه شهریار به ارتفاع 4/5 متر 70 متر محوطه نگهبانی 24 ساعته انشعابات برق سه فاز 25 آمپر ، آب شهری و گاز صنعتی کف بتن و دیوارها سیمان شده
ودیعه: 120,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 5761

1200 متر سالن در فردوسیه شهریار به ارتفاع 9 متر اتاق دفتری و نگهبانی انشعابات برق سه فاز و آب آشامیدنی کف موزاییک و دیوار ها سیمان شده مناسب جهت امور بهداشتی
ودیعه: 1,000,000,000 - اجاره: 60,000,000 تومان

کد: 6500

390 متر سوله در فردوسیه شهریار انشعابات برق تک فاز مناسب پرورش بوقلمون ، بلدرچین مناسب نجاری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 16,000,000 تومان

کد: 6483

700 متر سالن به ارتفاع 5 متر انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، گاز شهری و آب شهری کف موزایک ، دیوار سیمان
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 25,000,000 تومان

کد: 5892

200 متر سالن در فردوسیه شهریار به ارتفاع 6 متر انشعابات آب ، برق سه فاز 300 آمپر و گاز 65 جی برق با تعرفه کشاورزی دیوار سرامیک و کف سرامیک 200 متر سالن در فردوسیه شهریار به ارتفاع 5 متر برق مشترک و گاز 65 جی کف بتن و دیوار سیمان سفید
ودیعه: 250,000,000 - اجاره: 20,000,000 تومان

کد: 6271

6200 متر متراژ کل سوله 3000 متر سوله به ارتفاع استاندارد دیوار آجر ، کف بتن درب تریلی رو 2 عدد سوله 1500 متری و 850 متری و 650 متری گاز صنعتی ، برق سه فاز 100 آمپر ، چاه آب 150 متر دفتری 300 متر کارگری و انبار سیستم سرمایشی و گرمایشی
ودیعه: 1,000,000,000 - اجاره: 200,000,000 تومان

کد: 6235

550 متر متراژ کل سوله 200 متر سالن به ارتفاع 7 متر انشعابات برق تک فاز ، آب و گاز صنعتی 60 متر اداری و کارگری کف بتن ، دیوار سیمان

ودیعه: 200,000,000 تومان - اجاره: 25,000,000 تومان

کد: 6129 اجاره رفت

1200 متر زمین در فردوسیه شهریار 150 متر محوطه سالن به ارتفاع 9 متر انشعابات آب ، برق سه فاز 100 آمپر و گاز صنعتی کف بتن و دیوارها سیمان شده
ودیعه: 500,000,000 - اجاره: 60,000,000 تومان

کد: 5895 اجاره رفت

1700 متر زمین سوله در فردوسیه شهریار 1000 متر سالن به ارتفاع 7 متر انشعابات برق سه فاز 150 آمپر و 25 آمپر ، آب شهری و گاز 40 جی 2 خط تلفن و درب تریلی رو
ودیعه: 500,000,000 - اجاره: 50,800,000 تومان

کد: 6043 اجاره رفت

250 متر متراژ کل سالن ها 200 متر سالن بهداشتی 50 متر مسکونی انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، آب و گاز دوربین مداربسته ، سرویس بهداشتی و حمام دفتری و کارگری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 5859 اجاره رفت

1100 متر مساحت زمین در فردوسیه شهریار دو سالن 500 و 300 متری به ارتفاع 5/5 متر اتاق دفتری انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، گاز شهری و آب لوله کشی شهری کف بتن و دیوار ها سیمان شده
ودیعه: 150,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 5760 اجاره رفت

450 متر سالن در فردوسیه شهریار به ارتفاع 5 متر 450 متر محوطه انشعابات گاز شهری ، برق سه فاز 100 آمپر و چاه آب اختصاصی کف بتن شده
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 20,000,000 تومان

کد: 5632 اجاره رفت

1400 متر مساحت کل زمین 100 متر سالن به ارتفاع 12 متر سالن تا سقف کاشی می باشد انشعابات آب ، برق سه فاز 100 آمپر و گاز 40 جی سوله بهداشتی می باشد
ودیعه: 500,000,000 - اجاره: 70,000,000 تومان

کد: 5583 اجاره رفت

200 متر سالن به ارتفاع 4 متر انشعابات برق سه فاز 200 آمپر ، آب و گاز صنعتی نگهبانی 24 ساعته کف و دیوار ها سنگ شده مناسب جهت امور بهداشتی
ودیعه: 140,000,000 - اجاره: 19,000,000 تومان

کد: 5557 اجاره رفت

1100 متر مساحت کل زمین سوله 500 متری و 300 متری به ارتفاع 5/5 متری دارای سرویس و دفتری و محوطه انشعابات برق سه فاز 32 آمپر تا 75 آمپر ، چاه آب شخصی و لوله کشی آب شرب دارای تابلو برق بانک خازنی کف بتن و دیوار سیمان
ودیعه: 120,000,000 - اجاره: 12,000,000 تومان

کد: 4566 اجاره رفت

3000 متر سوله به ارتفاع 12 متر 200 متر اداری و دفتری ملک مجهز به دو جرثقیل 10 تن و 25 تن 4 عدد اتاق بزرگ جهت انبار انشعابات : برق سه فاز 450 آمپر ، گاز فشار قوی و آب شهری ودیعه توافقی
- اجاره: 170,000,000 تومان

کد: 5087 اجاره رفت

790 متر مساحت کل سوله 240 متر سالن به ارتفاع 4/5 متر دفتری 3 اتاق 12 متری انشعابات برف سه فاز 25 آمپر ، آب و گاز شهری کف موزایک ، دیوار سیمان 550 متر محوطه جهت صنعتی ، انبار و کار تمیز
ودیعه: 55,000,000 - اجاره: 8,500,000 تومان

کد: 5085 اجاره رفت

100 متر کارگاه در فردوسیه شهریار به ارتفاع 3/5 متر انشعابات برق سه فاز 25 آمپر ، آب و گاز مشترک دوربین مداربسته سوله بهداشتی
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

کد: 5084 اجاره رفت

1000 متر مساحت کل سوله 500 متر سالن 500 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 50 آمپر ، آب و گاز شهری 3 اتاق 9 متر داخل سالن ، 50 متر آشپزخانه ، 2 عدد کولر صنعتی چاه ارت ، درب مجزا دیوار تا سقف سنگ ، کف سرامیک
ودیعه: 300,000,000 - اجاره: 20,000,000 تومان

کد: 4891 اجاره رفت

100 متر کارگاه به ارتفاع 3/5 متر در شهریار فردوسیه انشعابات آب ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز شهری کف موزائیک ، دیوار ها سرامیک جهت انبار یا خیاطی
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 3,500,000 تومان

کد: 4799 اجاره رفت

300 متر زمین با ارتفاع 3/5 متر سقف رمپ خور و کرکره ریموت دار برق سه فاز 250 آمپر ، گاز 2 پند و آب شهری (این بنا در یک مجموعه 5000 متری قرار دارد)
ودیعه: 300,000,000

کد: 4798

300 متر چهاردیواری با ارتفاع 5 متر مناسب خیاطی و تولیدی کف سرامیک و دیوار سنگ و آیینه برق سه فاز 250 آمپر گاز دو پند و آب شهری (این بنا در یک مجموعه 5000 متری قرار دارد)

ودیعه: 200,000,000 تومان - اجاره: 3,000,000 تومان

کد: 4787 اجاره رفت

600 متر زمین چهاردیواری 400 متر سوله با ارتفاع 7 متر 200 متر محوطه درب تریلی رو نوساز و کف بتن برق سه فاز 25 آمپر ، گاز شهری و آب شهری (فقط جهت انبار)
ودیعه: 120,000,000 - اجاره: 18,000,000 تومان

کد: 4718 اجاره رفت

260 متر زمین 160 متر سوله به ارتفاع 6 متر برق سه فاز 32 آمپر ، گاز و آب شهری 2 اتاق کارگری 30 متری 50 متر محوطه
ودیعه: 60,000,000 - اجاره: 5,500,000 تومان

کد: 4715 اجاره رفت

500 متر زمین چهاردیواری 250 متر سالن به صورت دوشیب و با ارتفاع 5 متر سرویس بهداشتی و حمام مجزا برق سه فاز آمپر و تک فاز ، آب شهری و گاز مصرفی
ودیعه: 50,000,000

کد: 4714 اجاره رفت

650 متر زمین چهاردیواری 250 متر سوله با ارتفاع 7 متر 400 متر محوطه برق سه فاز 35 آمپر ، آب و گاز شهری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 4654 اجاره رفت

1180 متر زمین 1000 متر محوطه 185 متر سالن به ارتفاع 5 متر در ابعاد 25 در7 15 متر دفتری درب ورودی تریلی رو دوربین مدار بسته انشعابات با تعرفه صنعتی آب ، برق سه فاز 32 آمپر و گاز جی 8 سالن به صورت تک شیب کف بتن و دیوار های سیمان سفید
ودیعه: 250,000,000

کد: 4653 اجاره رفت

دو سالن 70 متری کنار هم همراه 10 متر محوطه سیمان شده سالن ها به ارتفاع 5 متر آب شهری ، برق سه فاز 32 آمپر و گاز دیوار های سوله سیمان سفید
ودیعه: 10,000,000 - اجاره: 2,000,000 تومان

کد: 4652 اجاره رفت

900 متر زمین 700 متر سالن به ارتفاع استاندارد 5 متر داخل مجموعه کارگاهی همراه با نگهبانی شبانه کف موزاییک و دیوار ها سیمان سفید اتاق کارگری و دفتری همراه با سرویس بهداشتی برق سه فاز 32 آمپر ، گاز و آب شهری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 20,000,000 تومان

کد: 4612 اجاره رفت

1500 متر زمین 400 متر سالن به ارتفاع 6 متر 750 متر محوطه 40 متر دفتری 20 متر نگهبانی کف سالن بتن و دیوار های سوله سیمان سفید برق سه فاز 25 آمپر ، گاز جی 60 و آب شرب
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 22,000,000 تومان

کد: 4546 اجاره رفت

700 متر زمین 200 متر سالن به ارتفاع 3/5 متر 40 متر ادار و 500 متر محوطه برق سه فاز 25 آمپر ، گاز 16 جی و آب شهری

کد: 4537 اجاره رفت

600 متر زمین دو عدد سالن به متراژ های 170 و 180 متر 250 متر محوطه یک عدد انباری به متراژ 10 متر انشعابات : برق تک فاز ، آب شهری و گاز شهری
ودیعه: 350,000,000

کد: 4532 اجاره رفت

300 متر زمین 140 متر سوله به ارتفاع 6 متر همراه با 30 متر دفتر اداری مناسب برای انبار و شغل جوشکاری محوطه و دیوارها سیمان سفید انشعابات : برق سه فاز 25 آمپر ، گاز شهری و آب شهری
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 500,000 تومان

کد: 4143 اجاره رفت

450 متر زمین واقع در فردوسیه شهریار 250 متر سوله به ارتفاع 7 متر 200 متر حیاط مشترک 13متر دفتری کف موزاییک و دیوار ها آجر نما برق سه فاز 50 آمپر و تک فاز 25 آمپر ، گاز صنعتی ( 16 g ) و تانکر آب 11000 لیتری
ودیعه: 120,000,000 - اجاره: 5,500,000 تومان

کد: 3583 اجاره رفت

600 متر زمین 400 متر سوله به ارتفاع 8 متر دیوار سرامیک ، کف سالن سنگ شده امکانات آب ، برق سه فاز 50 آمپر ، گاز و تلفن اتاق دفتری ، سوئیت نگهبانی ، انباری و آشپزخانه درب کرکره برقی ، دو عدد کولر صنعتی و درب تریلی رو
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 13,000,000 تومان

کد: 3578 اجاره رفت

800 متر زمین 300 متر سوله به ارتفاع 5 متر امکانات : آب ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز G10 اتاق دفتری ، سوئیت نگهبانی و انبار مناسب برای پرورش طیور
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 6,000,000 تومان

کد: 3449 اجاره رفت

1000 متر زمین 800 متر سوله بهداشتی امکانات : چاه آب ، برق سه فاز 25 آمپر
ودیعه: 500,000,000 - اجاره: 25,000,000 تومان

کد: 3445 اجاره رفت

600 متر زمین 400 متر سوله مستقل به ارتفاع 9 متر استاندارد سه عدد اتاق مجزا دفتری انشعابات : آب ، برق 3 فاز 50 آمپر و گاز کولر صنعتی ، کرکره برقی
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 2482 اجاره رفت

900 متر زمین 400 متر سوله ، کف و دیوارهای سوله سنگ 500 متر محوطه ، 40 متر اتاق امکانات : آب ، برق تک فاز و گاز شهری 3 عدد سرویس بهداشتی و حمام انباری ، شیشه میرال ، کرکره برقی
ودیعه: 70,000,000 - اجاره: 7,000,000 تومان

کد: 477 اجاره رفت

1000 متر زمین با 300 متر سوله به ارتفاع 3 متر 80 متر دفتری در موقعیت نصب ( آب ، برق و گاز ) دارای درخت ، آلاچیق ، سرویس بهداشتی و حمام

کد: 897 اجاره رفت

150 متر خرپا ارتفاع 3/5 منتر 300 متر محوطه امکانات : برق سه فاز 32 آمپر و گاز 50 متر نگهبانی
ودیعه: 10,000,000 - اجاره: 800,000 تومان

کد: 1537 اجاره رفت

سوله 150 تا 800 متر ، دارای امکانات : آب ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز شهری مناسب جهت انبار و کارگاه های تولیدی ، داخل مجموعه با نگهبانی 24 ساعته
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

کد: 1817 اجاره رفت

170 متر سالن به ارتفاع 4 متر 120 متر محوطه و 50 متر اداری کف سالن بتن ، دیوارها سیمانی امکانات : آب ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز در موقعیت ملک

کد: 1250 اجاره رفت

700متر محوطه ، 150متر سالن تا 2/5 متر ، ارتفاع سالن 7 متر ، آب شهری ، برق تک فاز ، گاز G25 ، تلفن
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 1,000,000 تومان

کد: 1121 اجاره رفت

450 متر سوله ارتفاع 7/5 متری برق سه فاز 150 آمپر بهداشتی مناسب لبنیات و بسته بندی
ودیعه: 55,000,000 - اجاره: 5,500,000 تومان

کد: 276 اجاره رفت

230 متر خرپا به ارتفاع 4 متر برق 3 فاز ، آب و گاز ( رهن این ملک قابل تبدیل می باشد )
ودیعه: 55,000,000

صفحه 1 از 1