کد: 6840

350 متر زمین سوله در صباشهر شهریار 250 متر سالن 30 متر دفتری و 70 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، آب چاه و گاز در دست اقدام
ودیعه: 150,000,000 - اجاره: 20,000,000 تومان

کد: 6692

3000 متر زمین در صباشهر شهریار 1300 متر سوله به ارتفاع 6/5 متر 70 متر دفتری انشعابات آب ، برق سه فاز 32 آمپر و گاز شهری کف موزائیک و دیوار آجر شده نیمه بهداشتی
ودیعه: 500,000,000 - اجاره: 75,000,000 تومان

کد: 6655

350 متر سالن بهداشتی 4 متر ارتفاع انشعابات آب شهری ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز 25 جی کف سرامیک ، دیوار سرامیک
ودیعه: 300,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 6642

1500 متر زمین 120 متر سوله به ارتفاع 7 متر 320 متر محوطه سرپوشیده سوئیت دو طبقه انشعابات آب ، برق تک فاز و سه فاز 100 آمپر و گاز شهری

ودیعه: 150,000,000 تومان - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 6346

350 متر سوله در صباشهر شهریار به ارتفاع 3/5 متر دارای محوطه انشعابات برق سه فاز ، گاز G25 و آب شهری کف و دیوارها سرامیک شده مناسب جهت امور بهداشتی
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 5959 اجاره رفت

200 متر کارگاه در صباشهر شهریار به ارتفاع 4/5 متر اتاق دفتری ، سرویس بهداشتی انشعابات آب ، برق سه فاز 32 آمپر و گاز شهری کف موزاییک و دیوارها سنگ شده
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

کد: 4866 اجاره رفت

۱۰۰۰ متر سوله به ارتفاع ارتفاع ۸ متر در صباشهر شهریار 25۰ آمپر برق ، آب و گاز تا سقف سرامیک ۸۰۰ متر محوطه ۴۰ متر دفتری بسیار شیک با دید به داخل سالن و تراس بزرگ نگهبانی، کارگری ، سوییت مدیریت ۳۰۰ متر انبار، ۴ سرویس بهداشتی و ۳ حمام، درخت کاری شده با گونه ی کاج، تک ترین سوله در منطقه
ودیعه: 400,000,000 - اجاره: 45,000,000 تومان

کد: 5621 اجاره رفت

200 متر سالن به ارتفاع 3/5 متر انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، آب و گاز کف و دیوارها بتن شده
ودیعه: 70,000,000 - اجاره: 3,400,000 تومان

کد: 5015 اجاره رفت

200 سوله بدون محوطه در صباشهر شهریار ارتفاع سالن 3/5 متر انشعابات آب و گاز شهری برق سه فاز 32 آمپر مشاع کف موزائیک دیوار بتن
ودیعه: 70,000,000 - اجاره: 4,000,000 تومان

کد: 5147 اجاره رفت

780 متر مساحت کل سوله 480 متر سوله به ارتفاع 7/5 متر ، 60 متر بالکن 300 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 50 آمپر ، گاز صنعتی 60 جی و آب شهری داخل مجموعه ، 6 متر دفتری
ودیعه: 80,000,000 - اجاره: 13,500,000 تومان

کد: 4985 اجاره رفت

300 متر مساحت کل زمین 3 عدد سالن 60 متری بدون محوطه هر سوله به حجم 9 تن کمپوست سوله ها فول امکانات وسایل و تجهیزات از نوع بهترین برند کنترل از راه دور و فرمان دهی به دستگاه ها از طریق پیامک رهن سالانه و دوره ای دو ماهه
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 7,000,000 تومان

کد: 4966 اجاره رفت

800 متر زمین 480 متر سوله به ارتفاع 7/5 متر 60 متر بالکن مجزا در سوله 300 متر محوطه نگهبانی مجزا برق سه فاز 50 آمپر ، گاز جی 60 و آب شهری مناسب جهت انبار و تولید
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 4941 اجاره رفت

دو عدد سوله هر کدوم 1000 متر دوتا 600 متر سالن بره ارتفاع 5 متر هر سالن 400 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 25 آمپر ، آب و گاز شهری اتاق دفتری ، کارگری و سرویس بهداشتی
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 20,000,000 تومان

کد: 4856 اجاره رفت

340 متر سوله در صباشهر شهریار 300 متر سالن ارتفاع 8 متر برق سه فاز 32 آمپر
ودیعه: 120,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 4784 اجاره رفت

600 متر زمین 480 متر سوله با ارتفاع 7/5 متر برق سه فاز 50 آمپر گاز جی 40 و آب شهری بالکنی 40 متر 100 متر محوطه
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 4733 اجاره رفت

500 متر زمین چهاردیواری 480 متر سوله با ارتفاع 7/5 متر 20 متر محوطه برق سه فاز 32 آمپر ، گاز جی 40 و آب شهری دفتری و نگهبانی
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 18,000,000 تومان

کد: 4624 اجاره رفت

1000 متر زمین چهاردیواری 320 متر سوله با ارتفاع 4/5 متر 700 متر محوطه اتاق کارگری برق سه فاز 32 آمپر ، تانکر آب شهری این سوله واقع در یک باغ 7000 متری به صورت مستقل و چهاردیواری
ودیعه: 40,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

کد: 4571 اجاره رفت

1000 متر زمین 300 متر سوله به ارتفاع 5 متر 600 متر محوطه جهت انبار اتاق کارگری و سرایداری سرویس بهداشتی 100 متر اداری و دفتری برق سه فاز 200 آمپر ، گاز صنعتی و آب شهری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 20,000,000 تومان

کد: 4169 اجاره رفت

یک گاراژ به متراژ 1000 متر 50 متر ساختمان اداری مجهز به کلیه امکانات : باسکول 50 تنی دیجیتال آب و گاز شهری و برق سه فاز 32 آمپر دوربین مدار بسته سرویس بهداشتی سوئیت سرایداری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 6,000,000 تومان

کد: 3599 اجاره رفت

500 متر زمین 300 متر زمین به ارتفاع 7 متر 200 متر محوطه امکانات آب ، برق سه فاز 32 آمپر اتاق دفتری و سوئیت نگهبانی و کارگری
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 4,500,000 تومان

کد: 462 اجاره رفت

195متر کارگاه به ارتفاع 4متر 150متر محوطه داخل مجموعه امکانات : آب ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز صنعتی
ودیعه: 5,000,000 - اجاره: 1,000,000 تومان

کد: 55 اجاره رفت

500 متر سوله استاندارد ،آب لوله کشی برق 3 فاز ،گاز طبیعی و اتاق 8 متری
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 2,400,000 تومان

کد: 44 اجاره رفت

500 متر سوله در صباشهر به ارتفاع 7/5 متر دارای آب لوله کشی شهری ، برق سه فاز 50 آمپر ، گاز صنعتی و یک خط تلفن
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 2,500,000 تومان

کد: 129 اجاره رفت

330 متر سالن به ارتفاع 7 متر و کناره ها 6 متر 60 متر بالکن 7 متر اداری کف بتن دیواره ها آجر با امکانات کامل
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 2,600,000 تومان

صفحه 1 از 1