کد: 4289 اجاره رفت

700 متر سوله بهداشتی به ارتفاع 4 متر 500 متر محوطه اتاق مدیریت 4 عدد سرویس بهداشتی آشپزخانه با تمامی امکانات دارای جواز اتحادیه باغ تالار
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 25,000,000 تومان

صفحه 1 از 1