کد: 4489

350 متر زمین 310 متر سوله خرپا به ارتفاع 4 و 2/5 متر برق 3 فاز 100 آمپر آب شهری و گاز صنعتی 40 متر اتاق کارگری مناسب جهت انبار
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

صفحه 1 از 1