کد: 3528

800 متر مساحت زمین 300 متر سوله به ارتفاع 4/5 کف بتن امکانات : آب ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز اتاق دفتری و کارگری
ودیعه: 60,000,000 - اجاره: 7,000,000 تومان

صفحه 1 از 1