کد: 24 اجاره رفت

200 متر سوله به ارتفاع 4 متر ، امکانات آب ، برق سه فاز 50 آمپر
ودیعه: 10,000,000 - اجاره: 1,800,000 تومان

کد: 309 اجاره رفت

250 متر زمین با سوله کاملا بهداشتی : دارای 200 متر سوله به ارتفاع 6 متر و 60 متر اداری و سرایداری با کف سنگ : دارای 2 خط تلفن : 2 کنتور آب : 2 کنتور گاز و برق صنعتی 3 فاز
ودیعه: 25,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

صفحه 1 از 1