کد: 4701

400 متر زمین 300 متر سوله که به صورت : 2 عدد سوله 100 متری 1 سوله 50 متری 50 متر دفتری ، کارگری و سرویس بهداشتی مجزا برق سه فاز 25 آمپر ، گاز و آب شهری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 9,000,000 تومان

کد: 4252 اجاره رفت

2 عدد کارگاه 100 متری به ارتفاع 5 متر 8 متر دفتری برق سه فاز 32 آمپر ، آب شهری و گاز شهری دیوار ها سیمان سفید و کف بتن شده
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

صفحه 1 از 1