کد: 4744 اجاره رفت

300 متر سوله 200 متر سالن به ارتفاع 6 متر 50 متر دفتری ، اداری و کارگری 50 متر محوطه 150 متر برق سه فاز 150 متری کف موزائیک و دیوار ها سرامیک شده
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 14,000,000 تومان

کد: 4420

600 متر مساحت زمین 150 متر محوطه 250 متر سوله به ارتفاع 5/5 متر 130 متر سوله به ارتفاع 3 متر تک شیب انشعابات آب شهری ، برق سه فاز 100 آمپر و گاز صنعتی
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 7,000,000 تومان

کد: 2059 اجاره رفت

80 متر سوله ، کف موزاییک ، دیوار سرامیک دو درب ورودی امکانات : آب ، برق سه فاز 250 آمپر و گاز صنعتی
ودیعه: 10,000,000 - اجاره: 1,000,000 تومان

صفحه 1 از 1