کد: 354 اجاره رفت

زیر زمینی با متراژ 170متر جهت تولیدی با 3 متر ارتفاع تا سقف دارای کف سرامیک و آب وبرق وگاز
ودیعه: 35,000,000

صفحه 1 از 1