کد: 353 اجاره رفت

6000متر زمین دارای 2 واحد سوله هرکدام 750 متر به اضافه 2 ساختمان اداری دارای برق 300آمپر گاز و تلفن .کف موزاییک ارتفاع سوله استاندارد می باشد
ودیعه: 60,000,000 - اجاره: 12,000,000 تومان

صفحه 1 از 1