2500 متر زمین 400 متر سوله با ارتفاع 5 متر 2100 متر محوطه سوله دارای بالکن مجزا سرویس بهداشتی و اتاق کارگری آشپزخانه و حمام مجزا برق سه فاز 25 آمپر آب و گاز ندارد
تماس ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 30,000,000 تومان

  • شهریار ، اندیشه فاز 1
  • کد: 4964 8

1000 متر زمین 200 متر سوله به ارتفاع 4 متر کف سوله موزاییک ودیوار ها سیمان سفید امکانات : آب ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز صنعتی
تماس ودیعه: 300,000,000

  • شهریار ، اندیشه فاز 1
  • کد: 2965 355

2450 متر زمین 255 متر سوله به ارتفاع 6 متر استاندارد 100 متر فضای مسقف متصل به سوله امکانات آب و برق سه فاز 25 آمپر اتاق دفتر و کارگری
تماس ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 20,000,000 تومان

  • شهریار ، اندیشه فاز 1
  • کد: 3733 199
اجاره رفت

300 متر سالن بهداشتی بدون محوطه به ارتفاع 8 متر کامیون رو امکانات : آب ، برق سه فاز 100 آمپر و گاز صنعتی دارای 3 عدد سرد خانه تونل انجماد بسته بندی مواد غدایی
تماس ودیعه: 150,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

  • شهریار ، اندیشه فاز 1
  • کد: 3477 214
اجاره رفت

2450 متر زمین ، 1100 متر سوله به ارتفاع 12 متر 300 متر سوله به ارتفاع 4 متر دفتر مدیریت و اتاق کارگری و سرایداری امکانات : آب ، برق سه فاز 150 آمپر و گاز 10 عدد سرویس بهداشتی ، استخرشنا
تماس ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 14,000,000 تومان

  • شهریار ، اندیشه فاز 1
  • کد: 2150 416
صفحه 1 از 1