کد: 4964

2500 متر زمین در فاز یک اندیشه شهریار 400 متر سوله با ارتفاع 5 متر 2100 متر محوطه سوله دارای بالکن مجزا سرویس بهداشتی و اتاق کارگری آشپزخانه و حمام مجزا انشعابات برق سه فاز 25 آمپر

کد: 5960 اجاره رفت

432 متر سالن در خیابان درختی اندیشه فاز یک شهریار به ارتفاع 12 متر 500 متر محوطه انشعابات آب ، برق سه فاز 75 آمپر ، گاز شهری کف بتن و دیوارها آجر شده
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 20,000,000 تومان

کد: 3733 اجاره رفت

2450 متر زمین 255 متر سوله به ارتفاع 6 متر استاندارد 100 متر فضای مسقف متصل به سوله امکانات آب و برق سه فاز 25 آمپر اتاق دفتر و کارگری
ودیعه: 150,000,000 - اجاره: 30,000,000 تومان

کد: 5083 اجاره رفت

550 متر سوله در شهریار اندیشه فاز 1 خیابان درختی 400 متر سالن به ارتفاع 5/5 متر 150 متر اداری انشعابات برق 3 فاز 100 آمپر ، گاز فشار قوی 86 جی و آب شهری کف بتن دیوار سیمان
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 16,000,000 تومان

کد: 2965 اجاره رفت

1000 متر زمین 200 متر سوله به ارتفاع 4 متر کف سوله موزاییک ودیوار ها سیمان سفید امکانات : آب ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز صنعتی
ودیعه: 300,000,000

کد: 3477 اجاره رفت

300 متر سالن بهداشتی بدون محوطه به ارتفاع 8 متر کامیون رو امکانات : آب ، برق سه فاز 100 آمپر و گاز صنعتی دارای 3 عدد سرد خانه تونل انجماد بسته بندی مواد غدایی
ودیعه: 150,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 2150 اجاره رفت

2450 متر زمین ، 1100 متر سوله به ارتفاع 12 متر 300 متر سوله به ارتفاع 4 متر دفتر مدیریت و اتاق کارگری و سرایداری امکانات : آب ، برق سه فاز 150 آمپر و گاز 10 عدد سرویس بهداشتی ، استخرشنا
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 14,000,000 تومان

صفحه 1 از 1