کد: 3942 اجاره رفت

220 متر سوله به ارتفاع 7 متر استاندارد محوطه مشاع امکانات : آب شهری ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز 20 جی
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

صفحه 1 از 1