کد: 2996 اجاره رفت

2000 متر زمین 500 متر سوله امکانات : آب ، برق سه فاز 80 آمپر و گاز صنعتی داخل مجموعه با امنیت بالا
ودیعه: 40,000,000 - اجاره: 9,500,000 تومان

کد: 2024 اجاره رفت

2000 متر زمین 300 متر سالن به ارتفاع 6 متر استاندارد امکانات : چاه آب ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز صنعتی
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 4,000,000 تومان

کد: 1650 اجاره رفت

1000 متر زمین ، 300 متر سوله ، امکانات : آب ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز صنعتی

صفحه 1 از 1