کد: 4541

1200 متر زمین 660 متر سوله به ارتفاع 4/5 متر 500 متر محوطه برق سه فاز ، آب شهری و گاز صنعتی
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 7,500,000 تومان

صفحه 1 از 1