650 متر مساحت کل سوله در اسکمان شهریار 150 متر سوله به ارتفاع 7 متر در ابعاد 10 در 15 نما آجر کف بتن درب کامیون رو انشعابات برق سه فاز 50 آمپر ، آب و گاز شهری
تماس
ودیعه: 60,000,000 تومان - اجاره: 5,000,000 تومان

  • شهریار ، اسکمان
  • کد: 5009 0

800 متر زمین چهاردیواری 500 متر محوطه پانسیون اسب تا ده اسب همراه با باکس 300 متر حیاط
تماس ودیعه: 40,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

  • شهریار ، اسکمان
  • کد: 4936 9

420 متر محوطه چهاردیواری به ارتفاع 3 متر 70 متر بنا آب شهری و برق تک فاز 40 متر بنا قابل سکونت مناسب جهت پرورش حیوانات و کارگاه تولیدی
تماس ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 2,000,000 تومان

  • شهریار ، اسکمان
  • کد: 4128 161
اجاره رفت

600 متر زمین 200 متر سوله به ارتفاع 3 متر خرپا کف موزاییک امکانات : آب ، برق تک فاز و گاز G40 14 متر اتاق دفتری
تماس ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

  • شهریار ، اسکمان
  • کد: 3509 227
اجاره رفت

200 متر خرپا به ارتفاع 6 متر استاندارد امکانات : آب ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز صنعتی G 64
تماس ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

  • شهریار ، اسکمان
  • کد: 2880 347
صفحه 1 از 1