کد: 6461 اجاره رفت

2500 متر زمین 500 متر سوله به ارتفاع 7 متر کف بتن ، دیوار آجر نما درب تریلی رو برق سه فاز 100 آمپر ، آب چاه اداری و سرویس بهداشتی ، حمام و آشپزخانه جهت انبار یا تولید سبک
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 24,000,000 تومان

کد: 4128

420 متر محوطه چهاردیواری به ارتفاع 3 متر 70 متر بنا آب شهری و برق تک فاز 40 متر بنا قابل سکونت مناسب جهت پرورش حیوانات و کارگاه تولیدی

کد: 6192 اجاره رفت

200 متر سالن در اسکمان شهریار به ارتفاع 4 متر 500 متر محوطه اتاق دفتری و سرایداری انشعابات آب ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز فشار قوی G40 کف موزاییک و دیوارها سیمان سفید شده است
ودیعه: 60,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 4936 اجاره رفت

800 متر زمین چهاردیواری 500 متر محوطه پانسیون اسب تا ده اسب همراه با باکس 300 متر حیاط
ودیعه: 40,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

کد: 5260 اجاره رفت

150 متر سالن به ارتفاع 4/5 جهت تولیدی یا انبار 2 عدد اتاق کارگری یک دفتر و سرویس بهداشتی انشعابات گاز شهری و برق تک فاز
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 4,500,000 تومان

کد: 5134 اجاره رفت

320 متر سوله به ارتفاع 5 متر دفتر 20 متری انشعابات برق سه فاز 25 آمپر ، آب شهری و گاز 32 جی صنعتی کف موزائیک ، دیوار سیمان
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 8,000,000 تومان

کد: 5009 فروخته شد

650 متر مساحت کل سوله در اسکمان شهریار 150 متر سوله به ارتفاع 7 متر در ابعاد 10 در 15 نما آجر کف بتن درب کامیون رو انشعابات برق سه فاز 50 آمپر ، آب و گاز شهری

ودیعه: 60,000,000 تومان - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 3509 اجاره رفت

600 متر زمین 200 متر سوله به ارتفاع 3 متر خرپا کف موزاییک امکانات : آب ، برق تک فاز و گاز G40 14 متر اتاق دفتری
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

کد: 2880 اجاره رفت

200 متر خرپا به ارتفاع 6 متر استاندارد امکانات : آب ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز صنعتی G 64
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

صفحه 1 از 1