کد: 2694 اجاره رفت

2200 متر زمین 900 متر سوله به ارتفاع 4/5 متر یک عدد بچه سوله امکانات : آب ، برق سه فاز و ترانس برق اختصاصی گاز صنعتی G 16 قابل ارتقا و 8 خط تلفن
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

صفحه 1 از 1