کد: 3223 اجاره رفت

3000 متر زمین 850 متر سوله به ارتفاع 6 متر استاندارد کف سوله بتن امکانات : آب ، بر ق سه فاز 100 آمپر و گاز G65 فشارقوی
ودیعه: 150,000,000 - اجاره: 17,000,000 تومان

صفحه 1 از 1