کد: 1702 اجاره رفت

500 متر سفره خانه با تمام تجهیزات به همراه 30 متر دفتری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 8,000,000 تومان

صفحه 1 از 1