500 متر سفره خانه با تمام تجهیزات به همراه 30 متر دفتری
تماس ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 8,000,000 تومان

  • شهریار ، کردامیر
  • کد: 1702 888
صفحه 1 از 1