کد: 4606 اجاره رفت

350 متر سالن جمعا 600 بلوک و 11 تن که به صورت سه سالن 100 متری و یک سالن 50 متری می باشد مجهز به سردخانه و کلیه امکانات جهت پرورش قارچ نگهبانی 24 ساعته
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 4,500,000 تومان

صفحه 1 از 1