کد: 4515 اجاره رفت

2 عدد سالن قارچ ظرفیت هر سالن 510کمپوست مجموعا 8 تن تجهیزات کامل
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 4,500,000 تومان

صفحه 1 از 1