کد: 2270

500 متر محوطه دارای امکانات آب ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز صنعتی
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 1596

10000 متر زمین محصور ، 40 متر ساختمان ، کف آسفالت امکانات : آب ، دو عدد کنتور برق سه فاز 130 آمپر ، گاز در موقعیت ملک مناسب برای پارکینگ و انبار
ودیعه: 250,000,000 - اجاره: 25,000,000 تومان

صفحه 1 از 1