کد: 5363

3000 متر زمین چهاردیواری بر جاده 30 متر بنا 4 متر ارتفاع دیوار انشعابات آب و برق تک فاز
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

صفحه 1 از 1