کد: 4938 اجاره رفت

350 متر زمین چهاردیواری در شهریار عباس آباد انشعابات آب و برق سه فاز 25 آمپر 2/5 متر ارتفاع دیوار
ودیعه: 10,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

صفحه 1 از 1