کد: 4418

2000 متر زمین چهاردیواری 30 متر دفتری و انباری انشعابات آب ، برق و گاز قانونی
ودیعه: 500,000,000 - اجاره: 20,000,000 تومان

صفحه 1 از 1