کد: 5111

5000 متر زمین چهار دیواری 2 اتاق و سرویس بهداشتی چاه آب و برق جهت انبار
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 30,000,000 تومان

صفحه 1 از 1