کد: 4832 اجاره رفت

زمین 800 متری 250 متر مسقف برق ، آب و دو تا اتاق سرویس پارکنیگ ، تانکر 12 هزار تایی و 100 متر انبار جهت پرورش سگ ، مرغداری و بوقلمون
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

صفحه 1 از 1