کد: 4865 اجاره رفت

زمین چهار دیوار و قواره دوم جاده اسفالته آب و برق ندارد و کوچه 5 متری
- اجاره: 3,000,000 تومان

صفحه 1 از 1