کد: 3950

1800 متر زمین بدون دیوار دارای مجوز بلوک زنی بر خیابان اصلی امکانات : آب و برق 15 متر کانکس
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

صفحه 1 از 1