کد: 1203

2500 متر مساحت زمین 2238 متر سالن 80 متر تجاری دارای مجوز گردشگری ، اتحادیه و صنعت و معدن با تمامی امکانات سند مالکیت تک برگ
قیمت: 50,000,000,000 تومان

کد: 1987 اجاره رفت

200 متر سالن به همراه 150 متر محوطه کف سرامیک ، سقف کاذب آلاچیق ، حوضچه قابل تبدیل تا 20 میلیون
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

صفحه 1 از 1