کد: 3672 اجاره رفت

1040 متر زمین 140 متر سوله به ارتفاع 4 متر 900 متر محوطه امکانات آب و برق سه فاز 50 آمپر
ودیعه: 40,000,000 - اجاره: 2,000,000 تومان

صفحه 1 از 1