کد: 5586 اجاره رفت

1500 متر سالن به ارتفاع 4 متر انشعابات برق سه فاز 100 آمپر ، گاز صنعتی و آب شهری کف موزاییک و دیوار ها سنگ شده مناسب جهت امور بهداشتی
ودیعه: 40,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 4816 اجاره رفت

مساحت کل 1200 متر بدون محوطه سالن 1000 متری ارتفاع 6 متر سالن 200 متری ارتفاع 4 متر برق 25 آمپر ، آب و گاز 25 G درب بزرگ 4 متر کف مزایک و دیوار سیمان سفید
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 50,000,000 تومان

صفحه 1 از 1