کد: 2681 اجاره رفت

2000 متر زمین 400 متر مسقف 13 عدد طویله مجزا ظرفیت 700 عدد گوسفند امکانات : آب ، برق و گاز اتاق کارگری
ودیعه: 60,000,000 - اجاره: 6,000,000 تومان

صفحه 1 از 1