کد: 5256

600 متر دامداری انشعابات آب و گاز شهری ، برق سه فاز معمولی سرایداری مجزا جواز گاواری
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 4,000,000 تومان

صفحه 1 از 1