کد: 6710

500 متر دامداری مجوز دامداری اتاق مدیریت و استراحت کامل انشعابات آب ، برق سه فاز و گاز شهری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 12,000,000 تومان

کد: 6194 اجاره رفت

1200 متر دامداری در بکه شهریار سیلو بهاربند انبار انشعابات آب ، برق تک فاز ، گازشهری و تلفن
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 5256 اجاره رفت

600 متر دامداری انشعابات آب و گاز شهری ، برق سه فاز معمولی سرایداری مجزا جواز گاواری
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 4,000,000 تومان

کد: 3738 اجاره رفت

6000 متر مزرعه با درختان میوه مثمر 2000 متر سالن امکانات آب ، برق و گاز سوئیت سرایداری جهت پرورش گوسفند و ماکیان
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 2680 اجاره رفت

500 متر زمین 200 متر مسقف و 200 متر بهاروند امکانات : آب ، برق و گاز مناسب جهت نگهداری گوسفند

کد: 2193 اجاره رفت

500 متر دامداری سنتی ، دارای اتاق نگهبانی امکانات : آب ، برق انبار علوفه ، مناسب جهت نگهداری گوسفند یا گاوداری

کد: 2678 اجاره رفت

400 متر زمین 300 متر مسقف جواز دامداری 150 راسی 20 متر اتاق سرایداری و انباری

کد: 2910 اجاره رفت

450 متر زمین 400 متر دامداری امکانات : آب ، برق و گاز مناسب جهت نگهداری گوسفند
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

کد: 2679 اجاره رفت

2000 متر زمین 1200 متر بهاروند و مسقف دارای جواز 100 راس گاوداری گوشتی
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 4,000,000 تومان

کد: 2681 اجاره رفت

2000 متر زمین 400 متر مسقف 13 عدد طویله مجزا ظرفیت 700 عدد گوسفند امکانات : آب ، برق و گاز اتاق کارگری
ودیعه: 60,000,000 - اجاره: 6,000,000 تومان

صفحه 1 از 1