اجاره رفت

500 متر زمین 200 متر مسقف و 200 متر بهاروند امکانات : آب ، برق و گاز مناسب جهت نگهداری گوسفند

  • شهریار ، جوقین
  • کد: 2680 دامداری
صفحه 1 از 1