کد: 3738 اجاره رفت

6000 متر مزرعه با درختان میوه مثمر 2000 متر سالن امکانات آب ، برق و گاز سوئیت سرایداری جهت پرورش گوسفند و ماکیان
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

صفحه 1 از 1