کد: 1018

100 متر خرپا امکانات : آب ، برق سه فاز 25 آمپر
ودیعه: 10,000,000 - اجاره: 1,500,000 تومان

صفحه 1 از 1