کد: 1306 اجاره رفت

100متر خرپا ، 160متر محوطه ، دارای آب ، برق و گاز صنعتی

صفحه 1 از 1