100متر خرپا ، 160متر محوطه ، دارای آب ، برق و گاز صنعتی

  • شهریار ، رزکان
  • کد: 1306 صنعتی
صفحه 1 از 1